AAAA-/de/lagerboecke/kurz-30786.html?site=3&product_title=&search_option=

Produkte

Filtern nach

Hersteller
Einbaumaß
Max. Zul. D-Wert (kN)

Lagerböcke | Kurz

00.196.10.0-A02

Art.Nr. 00.196.10.0-A02

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 93,7

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.197.10.0-A02

Art.Nr. 00.197.10.0-A02

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Scharmüller S32 (390/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 105

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.217.11.0-A11

Art.Nr. 00.217.11.0-A11

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Cramer (335/22/30)

Max. Zul. D-Wert (kN): 89,3

Max. Zul. Stützlast (kg): 2500

00.217.12.0-A11

Art.Nr. 00.217.12.0-A11

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Cramer (335/22/30)

Max. Zul. D-Wert (kN): 69,8

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.218.10.1-A11

Art.Nr. 00.218.10.1-A11

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Cramer (335/22/30)

Max. Zul. D-Wert (kN): 82,4

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.218.15.0-A11

Art.Nr. 00.218.15.0-A11

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Cramer (335/22/30)

Max. Zul. D-Wert (kN): 82,4

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.223.13.0-A06

Art.Nr. 00.223.13.0-A06

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Scharmüller S32 (255/25/32)

Max. Zul. Stützlast (kg): 75

Max. Zul. Anhängelast (kg): 2500

00.224.10.0-A11

Art.Nr. 00.224.10.0-A11

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Cramer (335/22/30)

Max. Zul. D-Wert (kN): 65,7

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.254.10.1-A34

Art.Nr. 00.254.10.1-A34

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Scharmüller S32 (270/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 43,2

Max. Zul. Stützlast (kg): 1500

00.254.11.0-A34

Art.Nr. 00.254.11.0-A34

Lagerböcke | Kurz

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 43,2

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

Produktliste wird aktualisiert...
Top